Gönül Yolu Özel Eğitim

Adres Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Nedir ?

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri mad.23 )

Amacı
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. Çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

Dayanağı:

 • 573 sayılı "Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" (Madde 12) (30.05.1997)
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • Anayasa (Madde 42).

Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri

·         Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.

·         Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

·         Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.

·         Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

·         Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.

·         Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.

·         Duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

·         Gönüllülük,sevgi,sabır,gayret gerekmektedir.

·         Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.

·         Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Kaynaştırma Uygulamaları

A- Tam zamanlı kaynaştırma
B- Yarı zamanlı kaynaştırma
C- Tersine Kaynaştırma

 • Tam Zamanlı Kaynaştırma:
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.
 • Yarı Zamanlı Kaynaştırma:
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.
 • Tersine Kaynaştırma:
  Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.

 

Özel eğitim hizmetleri kurulu, bu öğrenciler için
Tedavi,
Psikolojik danışmanlık,
Rehabilite,
Bakım-gözetim-koruma altına alma,
Moral
Maddi destek konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır,
Esnek ve hoşgörülü davranılır.

 

 

Akgün Grup Granit Mermer

Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

0312 271 73 83
0549 271 73 83
0553 327 73 72

info@gonulyoluozelegitim.com

WhatsApp chat