Gönül Yolu Özel Eğitim

Adres Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

Gelişim Takibi ve Değerlendirmesi

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ÖLÇME – DEĞERLENDİRMENİN GENEL AMACI:

•Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim sağlamak,
•Öğrencinin performansı hakkında kayıt tutmak ve raporlamak,
• Bilgi, kavram, beceri, tutum, eylem ne derece benimsendiğini görmek,
•Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler öğrendiklerini belirlemek,
•Öğretimi bireysel farklılıklara göre düzenlemek ve planlamak,
•Öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek,
•Programı sürekli olarak geliştirmek.

ÖĞRENCİLER İÇİN:

Hedefe ne kadar ulaştığını görmesini,
Öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesini,
Öğrenci – öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi,
Günlük yaşamla edindikleri arasında ilişki kurmasını sağlar.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;

•Farklı öğrenme tarzlarını, ilgi ve yeteneklerini kullanmaya, ortaya koymaya olanak tanımalı,
•Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olmalıdır.

ÖĞRETMENLER İÇİN:

Öğrencinin performansını belirlemek,
Öğretmenlerin doğru öğretim planı yapmasını sağlamak,
Öğrenme ortamının düzenlenmesini sağlamak,
Hedefine ne kadar ulaştığını görmesini sağlamak,
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak,
Öğrencilerin öğrenme biçimlerini tespit ederek öğrenciye uygun öğretim stratejilerinin planlamalarını yapmak,
Öğrenciler hakkında geri bildirim elde etmesini sağlar.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;
•Öğretim ve öğrenme sürecine dair bilgi toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, rapor hazırlama için fırsatlar sunmalı, çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı

•Ölçme-değerlendirme sonucunda belirlenen becerileri önceden paylaşılmalı.
•Farklı öğrenme tarzlarına farklı öğretim stratejileri kullanmaya olanak tanımalıdır.

VELİLER İÇİN:

Çocuklarının performansları hakkında bilgi vermesi,
Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi,
Çocuklarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini görmeleri,
Çocuklarını nasıl desteklemeleri ile ilgili bilgi edinmeleri,
Öğretmenin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
Öğretmen, aile ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemlidir.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;

•Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair bilgi vermeli,
•Veliye etkili geri bildirim içermeli,
•Öğrenciyi destekleme fırsatı sağlamalı,
•Öğrencinin performans ve ulaşabileceği hedefleri görme olanağı sunmalıdır.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI:

•Öğrencinin yaş ve özelliklerine uygun  ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.
•Değerlendirme sürecine öğrenci, aile ve öğretmenin görüşleri dahil edilir.
•Değerlendirme sonuçları ile ilgili aileye geribildirim verilir.
•Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciye uygun hedeflerini belirlenmesine ve uygun öğretim yöntemlerini yapmasını destekler.

Akgün Grup Granit Mermer

Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

0312 271 73 83
0549 271 73 83
0553 327 73 72

info@gonulyoluozelegitim.com

WhatsApp chat