Gönül Yolu Özel Eğitim

Adres Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, genel nüfusun %2'sinde ve çocukların %3-5'inde görülen Nörobiyolojik bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre erkek çocuklarda kızlara oranla 3 kat daha fazla rastlanmaktadır. Kız çocuklarında daha çok dikkat dağınıklığı, erkek çocuklarında ise hiperaktivite-dürtüsellik olarak tanımlanan tipi gözlenmektedir. Yakın zamana kadar, Zeka' ya bağlı bir sorun olarak yaklaşılan öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği-dikkatin kolay dağılması ve okul başarısızlığı ile ilgili problemler, yapılan son araştırmaların sonuçları doğrultusunda farklı boyutlar kazanmıştır. İlgili araştırmalar Zeka'ya bağlı sorunlardan bağımsız olarak öğrenme, düşünme ve beceri kazanmanın çok daha geniş kapsamlı ve karmaşık süreçler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu " nu Amerikan Psikiyatri Birliği yayını "dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik davranış örüntüsünün, bir bireyde, aynı gelişim düzeyindeki bireylerle karşılaştırıldığında, tipik olarak gözlenenden daha fazla, daha sık, daha şiddetli ve sürekli olması durumu" olarak tanımlanmıştır (Ekşi,1999).

Nasıl anlaşılır?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocukluk döneminin son yıllarda en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır. Tedavi edildiğinde belirgin düzelme elde edilmesi; tedavi edilmediğinde ise yetişkinlik dönemine kadar pek çok psikiyatrik ve sosyal soruna yol açabilmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun fiziksel belirtileri yoktur. Tanı yalnızca bu alanda çalışan profesyoneller tarafından konabilir. Tanı için, gelişimsel öyküsü, davranışsal ölçme araçları ve laboratuar tetkikleri olan ayrıntılı bir değerlendirme gereklidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, genel anlamıyla yerinde duramama, dikkatini toplayamama, dikkati sürdürmede zorlanma, kendini kontrol etmede başarısızlık, yapılan işi tamamlayamama, plan ve program yapmada başarısızlık, çevreye karşı duyarsızlık ve ilgisizlik, enerjik bir yapıya sahip olma, kendi istekleri doğrultusunda davranma, konuşkanlık ve sabırsızlık gibi özelliklerle tanımlanır. Bu davranışların çeşitliliği ve birleşimi çocuktan çocuğa değişebilir.

Tedavisi:

Doğru ve erken tanı konduğunda, hızla ve kolaylıkla tedavi edilebilen bir bozukluktur. İlaç tedavisi, anne-baba eğitimi, bireysel görüşme, aile ve grup tedavisi sık kullanılan metotlardır. Bu tedavi biçimlerinden en etkilisi ve gereklisi ilaç kullanımıdır.

 

Akgün Grup Granit Mermer

Akşemsettin Mh. Papatya Sk.
No:26 Sincan / ANKARA

0312 271 73 83
0549 271 73 83
0553 327 73 72

info@gonulyoluozelegitim.com

WhatsApp chat